Inspirasjon til å starte oppussinge

Intro

Hensikten med denne inspirasjons pdf er å hjelpe deg med å få på plass en plan med et klart mål og klare prioriteringer.

Slik at dette kan bli din strategi for ditt neste oppussingsprosjekt:)

Hvor begynner du?

Når du eier eller skal kjøpe en bolig må det alltid gjøres visse oppgraderinger før eller siden, men det kan ofte oppleves som en uoverkommelig oppgave å renovere hele boligen.

Derfor har jeg laget denne pdf som vil gi deg en kortfattet innføring i noen av elementene som er viktige å tenke gjennom før man starter opp.

God planlegging er halve jobben - riktige valg av løsninger og materialer er kritisk for at resultatet blir godt. Og ikke minst, det er økonomisk lønnsomt å detaljplanlegge prosjekter nøye.

Jeg anbefaler deg alltid til å bo litt i huset før du beslutter hvilke store endringer som bør gjøres, fordi det er ofte etter bruk at man oppdager hva som funker, og hva som bør endres.


  1. Første prioritet bør alltid være tekniske feil og mangler. Lekker taket, er det råteskader, mugg- eller soppskader, eller må det isoleres bedre er dette ting som bør stå øverst på lista.
  2. Er det praktiske endringer som bør gjøres. Må det tilpasses rom etter behovene deres, større vinduer, endre stil på huset osv., bør dette vurderes nå.
  3. Tredje prioritet er det estetiske endringene som skaper et pent hjem. Det kombineres gjerne med de to første prioriteringene, og er boligen i teknisk god stand så er det kun dette du trenger å tenke på.

Skal du bare pusse opp boligen for så å selge den den snarlig, er dette kanskje det viktigste alternativet for å selge til en høyest mulig pris med lavest investering.

Her vil jeg gå nærmere inn på tredje prioritet, de etiske endringer, som opptar mange av oss:)

Plan

Du trenger en plan for å holde fokus; Lag deg en oversikt med

  • Målet med oppussingen
  • Dato for oppstart
  • Hvem utfører hva
  • Dato for når de forskjellige oppgavene skal være utført.
  • Og evaluer ofte for å se at tingene går etter planen.

Behov

Lag deg en behovsanalyse, og finn behovene for de rommene som skal pusses opp, og for de som skal bo der

• Type rom
• Hvem bruker rommet
• Aktivitet 1
• Aktivitet 2
• Hvor ofte brukes rommet
• Behov/ønsker - voksne
• Behov/ønsker - barn
• Hvilke endringer ønskes
• Hva skal beholdes
• Hva skal fjernes / byttes ut
• Hvilken stil ønskes det i rommet • Grunnfarger
• Atmosfære
• Hva må skaffes til veie
• Tilbehør
• Lysbehov

BUDSJETT

Dine to budsjett er:

 • Penger

Jo mere bevisst du er på det økonomiske budsjettet, jo lenger kommer du med det beløpet som er satt av til dette. Du blir kreativ til innkjøp, og kan gjøre noen gode handler når du har planlagt startdato og ser flere muligheter.

Tid

Selv om et tiltak er «gratis»å utføre, så koster det fortsatt tid, og tid er den eneste ressursen som er uerstattelig.

Invester tiden din riktig - Hvis man velger å skrape av tapet i timesvis, kan det være bedre å kjøpe eller leie riktig utstyr slik at dette går kjappere.

Moodboard

Målet med et moodboard er dels å teste ut ideer og eksperimentere seg frem til et godt konsept, dels å tydeliggjøre følelsen og stilen man ønsker å oppnå og en fin måte å innvie andre familiemedlemmer i planene dine på. Her planlegges farger og materialer, stil på møbler, tepper og belysning mm

Legger ved et par forslag på moodboard;


Dette er de fire hovedpunktene man bør tenke over før man setter i gang prosjektene:)

Ønsker du mere inspirasjon og direkte hjelp til prosjektet ditt?

Jeg har nå laget flere moduler med minikurs, hvor jeg tar deg gjennom behovsanalysen, planleggingen, moodboard, fargelære og materialer, gir deg tips og ideer, styling knep osv.

Du kan kjøpe det mini-kurset du trenger!! Akkurat nå!!
Du kan ta kursene når det passer deg i løpet av 12 måneder.

Ta action - kom i gang!


Interiør er gøy, men kan også være vanskelig. Bli med å lær knepene som gjør at du finner den riktige følelsen og atmosfæren i ditt hjem...

Lykke til med hjemmet ditt!

Hilde


>